Svetlosne trake SVETLOST, VENTILACIJA, ODVOĐENJE DIMA I TOPLOTE

Svetlosne trake kao deo krovnog pokrivača idealno su rešenje za osvetljavanje prostora dnevnom svetlošću, provetravanje i, u posebnim slučajevima, odvođenje dima i toplote nastalih u požaru prirodnim putem.

Njihovom ugradnjom ostvaruje se značajna ušteda energije za osvetljavanje, ventilaciju i klimatizaciju čime se u velikoj meri doprinosi energetskoj efikasnosti objekta.

Najčešće se ugrađuju na ravne krovove industrijskih postrojenja, skladišta, radionice, supermarkete, komercijalne i administrativne objekte.

Patentom zaštićeni aluminijumski profili sa i bez termoprekida kao i polikarbonatna ispuna i mehanizmi za otvaranje najpoznatijih evropskih proizvođača garantuju trajnost, visoku svetlosnu propustljivost i odličnu termo izolaciju, kao i pouzdan rad u slučaju velikih opterećenja na krovnoj površini, prouzrokovanih vetrom, snegom i drugim atmosferskim uticajima.

Polymers Group Vam nudi stručnu pomoć pri izboru odgovarajućeg tipa, statički i termički proračun kao i profesionalnu ugradnju i servis.

Pored ostalih, naše svetlosne trake su i na objektima Arheološkog nalazišta Lepenski Vir (5400 m2) Michelin Pirot (3000 m2), Energoprojekt (1500 m2), Obbo Beterman, Stublina, Baumax, Dr.Oetker…


Kliknite ovde za više o Svetlosnim kupolama

Hermitage
Hermitage

Energetski efikasne
Koeficijent prolaza toplote
U < 1.5 W/m2K

Hermitage
10 godina

10 godina garancije protiv žucenja, loma i gubitka svetlosne propustljivosti

ELEMENTI svetlosne trake Konstruktivne karakteristike i materijali:

 1. ispuna svetlosne trake
  • pune polikarbonatne ili akrilne ploče, višeslojni polikarbonat
  • svetlosna propustljivost do 87% (za pune PC ploče)
  • koeficijent prolaza toplote Ug do 1.3 W/m2K
  • klasa teško zapaljivih materijala B1 (SRPS U.J1.055)
  • UV stabilne i otporne na metereološke uticaje
  • boje: opal bela, providna…
 2. 3 tipa mehanizma za otvaranje
  • mehanički, električni i pneumatski CO2
  • sa ili bez veze sa protivpožarnim sistemom
 3. aluminijumski ram
  • sa ili bez termoprekida
  • sa integrisanim kanalima za odvođenje kondenza
  • bez bušenja poklopnih profila (čeono zatezanje)
  • opciono sa zglobnom vezom (kompenzacija odstupanja podkosntrukcije)
  • sirovi ili plastificirani (elektrostatska pulverizacija, eng. Powder coating) u boji prema RAL karti
 4. nasadni venac
  • od čeličnog lima, ofarban ili pocinkovan
  • standarna visina 50cm ili po zahtevu projektanta
  • sa ili bez termo i hidroizolacije
  • dimenzionisan prema statičkom proračunu

Kliknite ovde za više o Svetlosnim kupolama

OSNOVNE MERE svetlosnih traka

Dimenzije svetlosne trake mogu biti različite tako da se prilagode potrebama objekta, a standardno se rade do 3.5 m širine (“svetla mera” K). Na zahtev, izrađuju se i trake veće širine, sa dodatnim ojačanjima konstrukcije.

Ispuna svetlosnih traka je od polikarbonatskih višeslojnih ploča u debljinama od 10, 16, 20 mm u zavisnosti od tražene termičke izolacije.

Osnovne dimenzije koje definišu svetlosnu traku su “građevinska mera” K i “visina venca” H.

Svetlosna traka presek

UV stabilnost - ispuna svetlosnih traka je izradena od UV stabilnih materijala najpoznatijih evropskih proizvodaca, koji na dato svojstvo daju garanciju od 10 godina

Statika/nosivost sistema - kompletan sistem svetlosne trake je statičkim proračunom potvrđen i ispitan kroz mnogobrojna testiranja.


Kliknite ovde za više o Svetlosnim kupolama

Dužina svetlosne trake je proizvoljna a raster poprečnih aluminijmskih profila zavisi od debljine ispune:

Svetlosna traka detalj
Debljina ispune Raster Al profila – L
Polikarbonat 10mm 0.70 m
Polikarbonat 16mm 1.05 m

OTVARAJUĆE POZICIJE dodatni elementi svetlosnih traka za ventilaciju i / ili odimljavanje

Na zahtev, u željeni broj segmenata svetlosne trake mogu biti ugrađene otvarajuće pozicije. Mehanizam, uglovi otvaranja i upravljačke jedinice definisane su njihovim namenom:

elementi za ventilaciju - deo pasivnog sistema za kontrolu temperature i kvaliteta vazduha objekta; ručno ili automatsko upravljanje; najčešće, pokreću ih elektromotori na 230V strujnog napona.

elementi za odimljavanje - deo sistema protivpožarne zaštite objekta, odvodi dim i toplotu i sprečava gubitak života usled gušenja kao i pojavu “flash-over”-a; pogon može biti samostalni ili automatski regulisan i povezan sa ostalim protivpožarnim sistemima posredstvom upravljačke centrale; otvaraju ih pneumatski aktuatori ili elektromotori na 24V; zbog efikasnog odvođenja dima ugao otvaranja mora biti veći od 120° (SRPS EN 12101-2:2008) – ovo se ostvaruje posebnim kinematskim mehanizmima visoke pouzdanosti i izdržljivosti.


Kliknite ovde za više o Svetlosnim kupolama

Svetlosna traka ventilacija
ventilacija
Svetlosna traka odimljavanje
odimljavanje
Rodeca Bayer MS Bencore Alveco